Polmack

Logistyka jest określana jako zbiór środków oraz metod potrzebnych aby przeprowadzić organizację firmy, lub usługi, przede wszystkim w dyscyplinie dystrybucji. W obrębie firmy istnieje wiele definicji słowa logistyka, która rozwinęła się od logistyki wojskowej do współczesnego pojęcia sztuki oraz techniki, jakie zajmują się organizacją przepływu towarów, energii i wiadomości. Logistyka jest bazą w handlu – zobacz www.polmack.com.pl – http://www.polmack.com.pl. Czynności logistyczne tworzą system, który jest połączeniem między produkcją a rynkiem, które oddzielone są nieraz i odległością. Logistyka w przedsiębiorstwach pokrywa zarządzanie i planowanie aktywności działów zakupów, produkcji, przewozu, składowania, utrzymania oraz dystrybucji. Logistyka w przedsiębiorstwach jest każdym ruchem oraz magazynowaniem, który ułatwiłby przepływ artykułów z punktu kupna surowców do punktu ich konsumpcji, a także przepływ wiadomości, które wprawia się w ruch, i mające na celu danie konsumentowi stosowny poziom usług za roztropną cenę. Jest również częścią zarządzania łańcuchem dostaw. Logistyka jest cząstką zarządzania łańcucha dostaw, która planuje, wprowadza oraz sprawdza wydajny przepływ materiałów i magazynowanie artykułów, a też informację związaną z nimi od miejsca początkowego do miejsca docelowego, i mająca na celu zaspokoić potrzeby klientów. Logistyka jest zadaniem kolektywu pracowniczego, skierowana na zagwarantowanie działań projektowania i kierowania transferu towarów, informacji oraz finansów, od miejsca początkowego do miejsca docelowego.

Pozostałe artykuły tematyczne: